Maria, Mater Dolorosa

Ikonet som pryder muren over overvanns brønnen nedenfor svømmebassenget har sin bakgrunn i profetiet om «Marias syv smerter»

Maria, alle smerters moder. Nevn vårt navn i dine bønner!»

Tekst hentet fra GRØNNE ENGER VÅRTLAND 15.09.2018 av
ALF VAN DER HAGEN

15 September markeres over hele verden som minnedagen for «Marias syv smerter». De troende minnes den medlidende moren som syv ganger måtte sørge over sin sønn. Disse syv smertene er i billedkunsten gjerne symbolisert, ofte grotesk realistisk, ved syv kniver i Marias bryst – eller spyd – eller sverd. Det begynte med et forvarsel om ett sverd, da Jesus som spedbarn ble båret frem i tempelet. Der profeterte den gamle Simeon om frelseren som skulle bli satt til fall og oppreisning for mange. «Også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd», sier han til Maria (Luk 2.35). Jeg besøkte ofte kirker i Andalucia da min salige far bodde der på sine gamle dager. Og hun var ikke til å unngå, kvinneskulpturen som så dramatisk, nesten patetisk, sto der med et spyd eller syv i hjertet, med et uttrykk som om hun var i ferd med å synge en operaarie før det siste sukk.

Profetier.
Men Simeons profeti gjaldt altså bare den første av de syv smerter. De neste skulle bli :

  1. Flukten til Egypt. Maria er livredd og vil vekk. langt vekk for å beskytte sitt nyfødte barn fra massakrene til Herodes (Matt 2,13-21).
  2. Morens fortvilelse når den tolvårige Jesus kommer bort fra familien i Jerusalem. De leter og leter i tre dager før de finner gutten i tempelet. I «min fars Hus», så klart (Luk 2.41-50).
  3. Maria møter sin segneferdige sønn på Via Dolorosa, veien til Golgata (Luk 23,27).
  4. Jesus korsfestes. Mens han langsomt dør, må Maria holde ut sin smerte stående under korset (Joh 19.25-27)
  5. Jesu døde kropp tas ned fra korset og blir lagt i sin mors fang. I kunsten fremstilt som Pietâ
  6. Jesus begraves (Joh 19,40-42).